BMI Test

bmi

För att göra ett bmi test behöver du veta din längd och vikt. Kom ihåg att BMI inte fungerar för barn och ungdomar under 18år då denna grupp istället bör använda sig av isoBMI. BMI fungerar heller inte för kroppsbyggare eftersom muskler väger mer än fett.

Räkna ut bmi:


Din längd: cm
Din vikt: kg

Vad är BMI?

BMI står för body mass index och är ett mått på relationen mellan vikt och längd. För att räkna ut sitt bmi tar man sin vikt (kg) delat med längden (m) i kvadrat. Det vill säga:

BMI = Vikt / Längden * Längden

Inom begreppet BMI talar man ofta om fyra olika grupper som anger vilken viktklass man hamnar i. Dessa grupper är:

  • Undervikt (BMI under 18,5)
  • Normalvikt (BMI 18,5 – 24,9)
  • Övervikt (BMI 25 – 29,9)
  • Fetma (BMI 30.0 och uppåt)
Relaterade beräkningar