Räkna ut din bolåneränta

Här kan du räkna ut hur mycket du har råd att låna till din bostad. Att göra kalkyler är viktigt för att veta hur stort bolån du har råd med.

Vår uträkning är förenklad och tar endast hänsyn till räntekostnad och övriga statiska utgifter. I beräkningen ingår inte amortering, ränteavdrag, lagfart, pantbrev eller amorteringsfria år.

För att få en helhetsbild av hur mycket ditt bolån faktiskt kostar utöver bolåneränta kan vi ge några riktlinjer och värden för amortering, ränteavdrag och övriga lånekostnader.

Räkna ut bolåneränta:

Hur stort bolån kommer du ta?
(Kontantinsatsen kommer dras från denna summa)
kr
Hur stor kontantinsats har du?
(Ange 0 om du inte vill räkna med kontantinsats)
kr
Beräknad bolåneränta
(Tips: Se till att du klarar minst 5%)
%
Amortering på bolån

Det är alltid en god idé att amortera på ditt bolån, vilket du alltid bör eftersträva. Även mindre amorteringar gör stor skillnad med tiden. 1000kr amortering i månaden gör att dina bolåneskulder minskar med 12000kr varje år. Minskade skulder leder till minskade räntekostnader på bolånet, det är pengar du kan använda för att ytterliggare amortera mer på ditt bolån.

Med rak amortering på bostadslånet betalar du av samma belopp varje månad. Med rak amortering kommer dina totala betalningar för bolånet att minska med tiden, vartefter skulden minskar.

Har du ett annuitetslån betalar du ett bestämt totalbelopp för ränta och amortering tillsammans, vartefter lånet minskar ökar dina amorteringar och räntekostnaderna blir allt mindre. Ett annuitetslån kan vara effektivt om du hela tiden vill utnyttja din fulla betalningsförmåga på bolånet.

Om din ekonomi är på gränsen till ansträngd, eller om du kan förvalta ditt kapital till högre avkastning än vad bolånekostnaden uppgår till, kan du eventuellt få ett amorteringsfritt lån.

Lagfart på bostadsköp

När du köper en fastighet måste du betala en lagfartsavgift på köpeskillingen för att bli inskriven i fastighetsregistret. Kostnad för lagfart uppgår till 1,5% av köpeskillingen samt en fast avgift om ca 800kr.

Pantbrev för bolån

För att kunna ta ett bolån behöver man äga en bostad som får stå som säkerhet för bolånet. Det gör man genom att först inteckna fastigheten och ta ut sk pantbrev på belåningsvärdet. Kostnaden för att ta ut pantbrev uppgår till 2% av belåningsvärdet samt en pantbrevsavgift om 375kr. Behöver du 1 miljon kr i bolån blir kostnaden 20 000kr, vilket också är en engångskostnad.

Ränteavdrag på bolån

När du har ett bolån har du också rätt till ränteavdrag för de bolåneräntor du betalar. Ränteavdraget görs på din inkomstdeklaration och uppgår till 30% av kostnaden för bolåneräntan upp till 100 000kr/år. För att få göra avdraget måste du ha en inkomst som du kvittar räntekostnaden mot, man kan inte få tillbaka ränteavdraget om man inte deklarerar en tillräckligt stor inkomst.

Relaterade beräkningar