Beräkna hur stort kapital du behöver för att vara ekonomiskt oberoende

Här kan du räkna ut hur stort kapital du måste ha för att vara ekonomiskt oberoende. Vi antar att man är ekonomiskt oberoende när man kan leva och betala sina utgifter med räntan, eller den avkastning som man får på sitt kapital. I beräkningen tar vi hänsyn till 30% vinstskatt men vi har inte räknat med någon förmögenhetsskatt.

Vilken avkastning har du? %
Hur stora är dina månadsutgifter? kr
Relaterade beräkningar