Räkna ut bmi för barn

BMI står för body mass index och anger relationen mellan kroppsvikt och längd. Tyvärr är BMI ett mycket osäkert mått och inte något som man ska lägga så mycket tillit på. Alla är olika och BMI fungerar inte alls för några kroppstyper. Särskilt inte för kroppsbyggare och barn och ungdomar under 18 år.

För att räkna ut bmi för barn bör man istället använda sig av IsoBMI som är en utökning av den traditionella viktklassificeringen för bmi. IsoBMI räknas ut på samma sätt som traditionellt bmi men det finns en väsentlig skillnad, nämligen hur resultatet bör tolkas. Viktklassificeringen (undervikt, normalvikt, övervikt och fetma) för vanligt bmi är oberoende av ålder och kön, men för barn och ungdomar spelar både ålder och kön en viktig roll i klassificeringen. Det finns tyvärr ingen enkel formel för hur man tolkar IsoBMI och man måste använda en tabell som du hittar på isobmi.se.

Orkar du inte läsa av tabellen själv kan du använda räknaren nedanför som avläser tabellen automatiskt.

Längd: cm
Vikt: kg
Ålder: år

Läs mer om bmi för barn på isobmi.se.

Relaterade beräkningar