Räkna ut procent

Att räkna ut procent mellan två tal är enkelt. Om du vill veta hur många procent talet A är av talet B, delar du A med B. Det vill säga delmängden dividerat med den stora mängden.

Det svar som du får ut måste sedan multipliceras med 100. Det gör vi för att vi vill ha det i procentform mellan 0 och 100 istället för mellan 0 och 1.

Räkna ut procent med räknaren nedan:

A:
B:
Relaterade beräkningar